ประวัติ

บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530ภายใต้การบริหารงานโดย นายทาโมซึ ฟูรูฮาชิ ประธานชาวญี่ปุ่น

ร่วมด้วย นาง สาวสระ อิ่มกูล กรรมการผู้จัดการ ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 36,000,000 บาท สำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และ ในปี ค.ศ. 2011

ได้เปิดสาขาย่อยที่จังหวัดนครราชสีมา บริษัท แลนด์บริดจ์เทรดดิ้ง เป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ ลังไม้ / พาเลทและรับ Packing ทั่วราชอาณาจักร

โดยใช้วัตถุดิบเป็นไม้สนนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็น ผู้ประทับตราและออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISPM 15 ด้วยระบบการอบไม้โดยใช้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพไม้ และ รักษาสิ่งแวดล้อม

เรายังเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ลังไม้และพาเลทที่ถูกต้องตามมาตรฐาน JIS จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังได้รับ Certification of Green Activity ซึ่งเราให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ปัจจุบัน บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด มีจำนวนบุคลากร

ทั้งหมดกว่า 100 คน และ เรามุ่งเน้นพัฒนาในด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและชำนาญ โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานแรงงานไทย(TLS 8001-2003 Certificate Completion Level) จากกรมสวัสดิการและแรงงาน และเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ได้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมายสูงสุดบริการจริงใจ ใส่ใจคุณภาพ จัดส่งตรงเวลา คือคำมั่นสัญญาจากเรา
นาย ทาโมซึ ฟูรูฮาชิ (ผู้ก่อตั้ง และ ผู้บริหารสูงสุด)

รางวัล

เราใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Canon Green Activity Certificate

Canon Top Cost Reduction 2012

Thai Carbon 4th Vendor Conference

Thai Royal Police Honor Plaques